Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Nasıl Avantajlar Sağlar?

Uzaktan Eğitim Yazılımı

“Uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar?” sorusu, özellikle 2020 Koronavirüs Pandemisi sonrasında gündemdeki yerini aldı. Uzaktan eğitim pandemi sonrasında yalnızca velilerin ve öğrencilerin değil, özel öğretim kurumlarının da dikkatini çeken bir konu oldu. Öyle ki koronavirüs pandemisi öncesinde ulusal anlamda hizmet veren uzaktan eğitim kurum sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, pandemi sonrasında onlarca uzaktan eğitim kurumu ortaya çıktı. Peki, “uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar?” sorusunun cevabı nedir?

Uzaktan Eğitimin Genel Avantajları

Uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar sorusunun cevabını ararken öncelikle genel avantajlara bir göz atalım. Uzaktan eğitimin genel avantajları arasında kolay olması, ekonomik olması ve güvenli olması başta gelen avantajlardan. Uzaktan eğitimin özel öğretim kurumları için getirdiği avantajlar da dikkat çekici cinsten. Şimdi uzaktan eğitimin özel öğretim kurumları, yani özel okullar ve kurslar için nasıl avantajlar sağladığına bakalım.

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Uzaktan Eğitimin Özel Kurumlar Açısından Avantajları

Özel okullar ve kurslar bir ihtiyaca cevap veren kurumlar olmakla birlikte beklentisi yüksek veli portföyüne de sahip kurumlardır. “Uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar?” sorusunun cevabına bu kurumlar açısından baktığımızda, velilerin en öncelikli beklentilerinden birinin kesintisiz eğitim olduğunu görürüz. Dolayısıyla uzaktan eğitim öncelikle velilerde müşteri memnuniyeti avantajı sağlar demek mümkündür.

İkinci olarak, bir özel kurum için öğrenci ve velisinin yanında olmak büyük önem taşır. Örgün eğitimden plansız bir ayrılışın öğrenci ve veli açısından travmatik sonuçlarının olacağı su götürmez bir gerçektir. Uzaktan eğitim, öğrencinin okul atmosferinden ve öğretmenlerinden kopmaması için son derece avantajlı bir yöntem sunmakta ve veli kaygılarını minimuma indirmektedir.

Diğer taraftan, örgün eğitimin uzaktan eğitime evrilmesi ihtimali de “uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar?” sorusunun sorulmasını sonuç veren bir durumdur. Türkiye gibi sınav merkezli eğitim anlayışı olan bir ülkede okullar tatil edilse bile sınavların her halükarda yapılacağı bir gerçektir. Bu gerçeğin farkında olan sayısız aile, resmi tatili göz ardı ederek öğrencisini sınava hazırlamak için elinden geleni yapacaktır. Uzaktan eğitime geçiş yapan bir kurum, öğrencilerini bu amansız yarışta tutmak için çok önemli ve yerinde bir adım atmış ve kurumsal imajını da korumuş olur.

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Sonuç

“Uzaktan eğitim nasıl avantajlar sağlar?” sorusuna verilecek daha birçok cevap olabilir. Biz burada en genel olanları sıralamaya çalıştık. Bir nedenle uzaktan eğitime geçiş yapmak isteyen eğitim kurumları bu konuda hızlı adım atmalı ve doğru bir çözüm ortağıyla yola devam etmelidirler. Aksi taktirde bunu yapan diğer kurumlarla girdikleri yarışta geri kalmaları kaçınılmaz olacaktır.

Uzaktan Eğitimde Dersler Nasıl İşlenir?

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Uzaktan eğitimde dersler iki yöntemle işlenir. Bunlardan biri senkron eğitimdir. Uzaktan eğitimde dersler senkron eğitimle yapıldığında öğrenci ve öğretmen aynı anda bir sanal ortamı paylaşırlar. Yani bir yazılım ya da iletişim aracı tarafından sağlanan bir ortamda bir araya gelir ve bilgi alışverişinde bulunurlar. Uzaktan eğitimde derslerin diğer bir işlenme yöntemi ise asenkron eğitimdir. Bu yöntemde öğretmen ve öğrenci farklı fiziksel ortamlarda bulunurlar ve farklı zamanlarda bilgi aktarımı yapılır. Yani uzaktan eğitim öğretmeni, öğrencilerine ders içeriğini önceden belirlenen ortamda aktarır ve öğrenciler de uygun oldukları ve kabul edilebilir bir zaman diliminde öğretmene dönüt verirler.

Uzaktan Eğitimin Genel Avantajları

Uzaktan eğitimde derslerin belirlenmesinde genel bir sınırlılık yoktur. Neredeyse tüm akademik içerikler uzaktan eğitim yoluyla verilebilir. Uzaktan eğitimde dersler belirlenirken, yazılımsal ve donanımsal yeterlilikler göz önüne alınmalıdır. Örneğin, Türkçe kelime bilgisinin öğretildiği bir derste, öğrencinin öğretmene vereceği dönüt daha çok kelime bazında olacağından, yalnızca yazının ya da yalnızca sesin iletilebileceği bir ortam yeterli olacakken, robotik gibi bir derste devrenin nasıl kurulduğunun öğretmen tarafından kontrol edilmesi gerekeceğinden, görüntü aktarımının da yapılabiliyor olması önemli olacaktır. Çok özel durumlarda, örneğin, aşçılık eğitimi gibi tat ve kokunun denetlenmesi gereken durumlarda mevcut teknolojik imkânlar yeterli olmayacaktır.

Uzaktan Eğitim Yazılımı
Uzaktan Eğitim Yazılımı

Dolayısıyla uzaktan eğitimde dersler belirlenirken, nasıl bir etkileşim beklendiği öncelikle tespit edilmelidir. Daha sonra yazılımsal ve donanımsal olarak bu etkileşimin yapılıp yapılamayacağına bakılmalıdır. Son olarak öğretmen ve öğrencinin uyum sağlayabileceği bir yöntem belirlenmeli ve uzaktan eğitimde derslerin seçimi ve işlenmesi sağlanmalıdır. Bu parametrelerin dikkate alınmaması, başarısız bir uzaktan eğitim tecrübesi yaşanmasına yol açacağından, önce iyi bir planlama yapılmalı ve sonrasında uygulamaya geçilmelidir.

Uzaktan Eğitimde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Gittikçe dijitalleşen dünyamızda alışverişten iş bağlantılarına, sağlıktan aile içi iletişime birçok konu online olarak yapılıyor. Online etkinliklerin önemli bir ayağını da eğitim etkinlikleri oluşturuyor. Özellikle üniversite çağı ve üzeri kitlelerin eğitiminde daha çok tercih edilen online eğitim, artık ilk ve ortaöğretim kurumlarının da ilgi alanına girmiş durumda.

Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay ve çocuklarımızın, gelişimlerine ve eğitimlerine uygun olsun-olmasın herhangi bir bilgiye ulaşmasının önünde güçlü engeller bulunmamakta. Bunun önüne geçmek ve internetin doğru kullanımını sağlamak için doğru kuruluşlara, donanımlı öğretmenlere ve kapsamlı bir yazılıma ihtiyaç var.

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Bizim sistemimizde sizlere sunduğumuz özellikler, işte bu ihtiyaçların online olarak karşılanabileceği tüm alanlara hitap etme arayışında:

Etkileşimli Canlı Dersler

Soru Bankası

Kaydedilmiş dersler

Konu anlatım videoları

Öğretmene soru gönderme fonksiyonu

Ölçme ve Değerlendirme

Başlıcalarını belirttiğimiz bu özellikler, bir online eğitim portalında bulunması olmazsa olmaz özelliklerdendir.

Siz de bu özelliklerin tümünü ve daha fazlasını içeren sistemimize gelip uzaktan eğitim görmenin ayrıcalıklarını yaşayın.

İşte Özel Okulları Kurtaracak Yöntem

Uzaktan Eğitim Yazılımı

Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Öğrenciler evlerde kalmaya ve uzaktan öğrenime teşvik ediliyor. Özel okul ve kurslar da olayları büyük bir merakla izliyor. Özel okul ve kurslar için çözüm yolu uzaktan eğitime geçiş yapmak. Peki uzaktan eğitime geçiş nasıl olacak? Küresel Online 10 yılı aşkın eğitim yazılımları tecrübesi ile okul ve kurslarımızın yanında. Sizin tek yapmanız gereken bizi aramak. Bizim yapacağımız şey de 1 saat içinde geçişinizi yapmak.

Ardından ekibinizi aşağıdaki sistem özellikleri ve dahası hakkında yalnızca 1 günlük eğitim programıyla programa hazırlayacağız:

Uzaktan ders nasıl işlenir?

Soru bankası nasıl oluşturulur?

Ödev nasıl verilir?

Yoklama nasıl alınır?

Sınav nasıl yapılır?

Öğrenci soruları nasıl cevaplanır?

Ayrıca, veli ve öğrencilere göndereceğiniz bilgiler konusunda yardımcı olacağız. Sizler de öğrencilerinizle dersleri sürdürmenin keyfini yaşayacaksınız. Kazanan Türkiye olacak.